Support

Hier vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Meld je aan op POM

Dat kan, als je een mobiel toestel hebt dat niet beschikt over een camera met autofocus dan kan je geen account aanmaken. Om een account aan te maken lezen we namelijk de achterkant van je identiteitskaart uit. Om dat te kunnen uitlezen heeft je camera autofocus nodig. Spijtig genoeg kan je met jouw toestel POM dan ook niet installeren. 

Ja, je kan enkel een account aanmaken via een mobiel toestel. Dit omdat we de achterkant van je identiteitskaart moeten kunnen uitlezen.

Dit kan helaas vandaag nog niet, maar we brengen je onmiddellijk op de hoogte van zodra dit wel mogelijk zal zijn.

Je email adres is je login en je kiest een paswoord bij het aanmaken van je account. Via deze gegevens kun je via een smartphone of tablet je POM account openen. Later zullen we ook toegang verlenen via PC. Enkel de eerste keer moet je je wachtwoord ingeven.

We sturen je facturen natuurlijk niet zomaar naar iedereen – we willen zeker zijn met wie we te maken hebben. Daarom lezen we de achterkant van je identiteitskaart uit. Dit is de "machine readable zone" die bijvoorbeeld ook door de douane wordt uitgelezen.

Wij leggen een link tussen jou als klant en jouw leverancier om jouw documenten bij die leverancier op te halen. Deze link kan enkel bestaan op basis van een unieke sleutel zoals bijvoorbeeld jouw klantnummer bij die specifieke leverancier. Ervaring leert ons dat het niet vanzelfsprekend is om dat nummer snel te terug te vinden of te onthouden. Daarbij hanteert elke leverancier zijn eigen nummering en zit je dus al gauw met een wildgroei aan identificatienummers.

Gelukkig bestaan er alternatieve eenvoudigere manieren om jou te identificeren bij jouw leverancier via gegevens die je wel gemakkelijk bij de hand hebt. Zij hebben namelijk ook een aantal gegevens over jou die perfect als unieke referentie gebruikt kunnen worden; denk aan jouw bankrekeningnummer, BTW nummer, rijksregisternummer, telefoonnummer, nummerplaat, enz. Van zodra je deze informatie aanvult in POM, zullen wij jouw documenten ook kunnen ophalen. Omdat gezinnen of bedrijven bijvoorbeeld vaak meerdere rekeningnummers hebben, kan je telkens meerdere referenties per type opgeven. Het is perfect mogelijk dat we jouw energiefacturen ophalen via het ene rekeningnummer en jouw telecomfactuur via de andere, afhankelijk van welk nummer bij die leverancier gekend is.

Jouw gegevens zijn veilig opgeslagen bij POM, mocht je je daar zorgen over maken. Wij gebruiken deze  enkel en alleen om het gebruik van POM voor jou te vergemakkelijken en om te verzekeren dat je jouw documenten correct ontvangt. Je hebt van ons de garantie dat deze data voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt!

POM is volledig gratis voor de gebruiker. Jouw leverancier betaalt voor de digitale postzegel.

POM Scan To Pay

Dat kan via de scan knop op de documenten pagina in de app. Externe factoren kunnen een invloed hebben op de scan performantie; zoals licht en lichtreflecties, kwaliteit van het overschrijvingsformulier, type toestel... Je houdt hier het best een beetje rekening mee. Hoe gunstiger de omstandigheden, hoe beter het resultaat. Verder moet je focussen op het deel van de overschrijving waar de te lezen data (bedrag, gegevens begunstigde, mededeling) vermeld staat. Als de scanhoekjes op het scherm groen kleuren, weet je dat je jouw toestel juist gepositioneerd hebt. Het scannen gaat erg makkelijk, zeker eens je het een beetje in de vingers hebt.

Enkel SEPA overschrijvingen worden momenteel herkend.

Na het scannen, heb je inderdaad de mogelijkheid om de uitgelezen gegevens na te kijken en te corrigeren alvorens te valideren. Let hierbij steeds goed op het bedrag en de (vrije) mededeling. Het rekeningnummer van de begunstigde en een mededeling die als een gestructureerde mededeling wordt herkend, worden door POM op juistheid gecontroleerd. De naam van de begunstigde wordt uit de POM lijst van geaccepteerde begunstigden overgenomen. De overige waarden kijk je best zelf even goed na alvorens te bevestigen. Indien niet correct, kan je deze aanpassen of kan je de overschrijving opnieuw scannen. Na bevestiging, zijn ze niet meer aanpasbaar.

Ja, dat kan nadat je een document hebt aangemaakt. Je scant dus eerst enkel de overschrijving, controleert en bevestigt de gegevens zodat een nieuw document wordt aangemaakt. Via de knop 'scan volledig document' op de detail pagina van het document kan je nog een 2de scan maken van de volledige bladzijde en dit aan het document aanhechten.

Hoe jouw documenten ontvangen, behandelen, archiveren, delen?

Ja, van zodra je een extern archief (Dropbox, Google Drive) hebt ingesteld kan je die delen met anderen. Zo is elk document bij ontvangst direct beschikbaar voor iedereen die het moet zien.

Ja, als jouw document onderaan een overschrijvingsstrook heeft, kan je deze scannen. De uitgelezen gegevens worden omgezet in een document, nadat jij ze hebt gecontroleerd en bevestigd. Dit document kan je vervolgens betalen en archiveren met POM.

Andere documenten kan je momenteel enkel opladen in je extern archief. Op die manier zitten ze daar dan ook mooi samen met je POM documenten die wij er automatisch toevoegen.

Nee. Eens een document aan jouw account werd toegevoegd (zowel betaald als onbetaald), is het niet meer mogelijk om dit in POM aan te passen of te verwijderen.

Documenten blijven 2 jaar lang beschikbaar in POM. Voor wie dit niet genoeg is, biedt POM de mogelijkheid om documenten langer te bewaren in je mailbox waar de documenten standaard toekomen of in een extern archief naar keuze (Dropbox, Google Drive). Jij kiest waar en hoe je jouw documenten beheert en wij leveren deze netjes af op de gekozen plek in een folder per leverancier. Makkelijk toch?

Er zijn verschillende soorten vlaggetjes mogelijk, afhankelijk van de status waarin het document zich bevindt:

- Betaling mislukt: De geïnitieerde betaaltransactie was niet succesvol afgerond. Afhankelijk van de oorzaak, kan je een nieuwe poging ondernemen om het document via POM te betalen, of kan je het document via een alternatieve methode afhandelen. Vergeet in het laatste geval niet om het document als 'reeds betaald' te markeren om eventuele dubbele betalingen te vermijden.

- Dringend: De vervaldag is nog slechts 10 dagen of minder verwijderd, of hij is reeds verstreken.

- Betaling in behandeling: De betaling is geïnitieerd, maar wacht nog op de finale bevestiging dat ze ook effectief werd uitgevoerd. Dit kan tot 3 dagen duren.

- Begunstigde wordt geverifieerd: voor direct debit betalingen, zullen enkel betalingen aan begunstigden die reeds gekend zijn in POM onmiddellijk kunnen geïnitieerd worden. Voor nog ongekende begunstigden, zal eerst een verificatie proces gestart worden waarna deze al dan niet in POM zal geaccepteerd worden. Het document blijft geblokkeerd voor de duur van dat proces.

- Begunstigde geweigerd: wanneer er een vermoeden van fraude bestaat of wanneer de begunstigde niet voldoende betrouwbaar is, kan deze mogelijk geweigerd worden in POM. Je kan dan nog wel documenten voor die begunstigde aanmaken via POM, maar je zal deze niet kunnen betalen.

Betaal met POM

Nee, betalingen worden enkel uitgevoerd als je daar uitdrukkelijk de opdracht toe geeft. Je behoudt dus ten allen tijde zelf de controle over welke factuur, wanneer wordt betaald, zelfs als je een mandaat getekend hebt om betalingen naar een bepaalde begunstigde via POM mogelijk te maken.

Ja, zowel bij Bancontact als Sign2Pay heb je de mogelijkheid om betalingen uit te voeren van meerdere rekeningen. Bij Sign2Pay beheer je je rekeningnummers via de '+' knop die je in de rechterbovenhoek ziet verschijnen net voor je je toestel draait om te handtekenen. Bij Bancontact kan je meerdere rekeningen rechtstreeks in de Bancontact app toevoegen.

We respecteren de regels met betrekking tot de rechten en plichten van de mandaatgever zoals die algemeen voor Europese SEPA Direct Debit betalingen van kracht zijn. Meer info hierover vind je hier.

Ja natuurlijk! In POM voorzien we verschillende betaalmogelijkheden, die hebben 2 zaken gemeen: ze zijn volledig veilig en ze zijn zeer gebruiksvriendelijk. Hierbij het overzicht van de beschikbare betaalmiddelen: Bancontact, Sign2Pay en Maestro One Click Pay.

Bancontact

Je kan tot €500 per dag betalen via de Bancontact-app zelf of via de Belfius, BNP Paribas Fortis, CBC, Fintro, Hello Bank, ING en KBC app die deze functie integreerden. Als je de Bancontact app (of bankapp waar de functie geïntegreerd is) nog niet geïnstalleerd hebt, zal je doorverwezen worden naar de App Store of Google Play Store om deze te downloaden.

Sign2Pay

Hierbij storten we je éénmalig 1 cent op de rekening waarmee jij wil betalen, in de mededeling van die 1 cent betaling zetten we een PIN code. We vragen je om éénmalig die code in te geven om te bewijzen dat je toegang hebt tot die rekening. Tevens vragen we je handtekening, via het scherm van je tablet of Smartphone, voor elke leverancier die je op deze manier wil betalen. Vanaf dan kan je elke betaling authorizeren door met je vinger het scherm te handtekenen. 

Maestro One Click Pay

Bij de eerste betaling aan een nieuwe leverancier vragen we je om één keer met kaart en kaartlezer te betalen. Al je volgende betalingen voor hetzelfde contract aan die leverancier met die kaart kan je dan betalen met 2 clicks: 'betalen' en 'confirmeer betaling'.

Nee, niet elke factuur opgeladen in POM moet via POM betaald worden. Je kan het document archiveren zonder te betalen, door het document als 'reeds betaald’ te markeren.

Neen, enkel als je betaalt met Maestro moet je bij de eerste betaling aan een nieuwe leverancier met kaart en kaartlezer betalen. Alle volgende betalingen gelinkt aan hetzelfde contract bij diezelfde leverancier met dezelfde kaart kan je dan betalen met 2 clicks; 'betalen' en 'confirmeer betaling'.

Bij een betaaltransactie heb je steeds 2 rekeningnummers, eentje waar het bedrag vanaf wordt geschreven en eentje waar het naartoe gaat. De transactie tussen 2 rekeningen gebeurt op basis van een overeenkomst (= contract) tussen beide partijen. Zo'n contract kan resulteren in wederkerende transacties. Via One Click Pay kan je deze gegevens 1x vastleggen door een standaard betaling uit te voeren met behulp van bankkaart en kaartlezer. Alle wederkerende betalingen met dezelfde parameters, kunnen vervolgens met 2 simpele klikken worden uitgevoerd: 'Betaal' en 'Bevestig betaling' zodat je niet eindeloos dezelfde handelingen hoeft te blijven herhalen.

Van zodra je een eerste betaling via Sign2Pay initieert, zal je een betaling van 1 cent op het door jouw opgegeven rekeningnummer (vanwaar je de betaling wil verrichten) ontvangen. Deze betaling is vergezeld van een mededeling met een 6-cijferige PIN code (Sign2Pay PIN XXXXXX), die je nodig hebt voor de verificatie van jouw rekening. Op die manier toon je aan dat je effectief toegang hebt tot die rekening en kunnen we ervan uitgaan dat je ook gemachtigd bent om betalingen van die rekening te doen.

Nee, enkel betalingen in Euro zijn toegestaan.

Als je via Sign2Pay betaalt, geef je een mandaat aan Sign2Pay om de betaling aan de begunstigde te verrichten en om dat overgemaakte bedrag van jouw rekening te innen. Het zijn dan ook deze laatste transacties die je op jouw rekeninguittreksels zal terugvinden. A.d.h.v. de details (datum, bedrag, begunstigde en mededeling) kan je wel gemakkelijk herkennen aan welk document elke betaling gekoppeld is.

Als je via Bancontact een factuur betaalt aan een leverancier die niet rechtstreeks geconnecteerd is met POM, dan vind je in je uittreksels een overschrijving naar WWW.JUSTPOM.IT (zodra we een betaalbevestiging ontvangen, wordt het bedrag onmiddellijk doorgestort naar de begunstigde). Momenteel worden er geen extra details vermeld in de mededeling. De payment service provider waar we mee samenwerken werkt echter aan een oplossing om dit in de toekomst toe te voegen.

Is POM veilig?

Het platform van POM werd gebouwd volgens de huidige standaarden rond beveiliging, robuustheid en fraudepreventie. Het is getest op fraudegevoeligheid en beveiliging door onafhankelijke specialisten. Wij zijn geregistreerd bij de Privacy Commissie onder nummer VT005060457. Verder garanderen wij dat je gegevens in een Europese lidstaat worden bewaard. Op eenvoudig verzoek kunnen je gegevens ten alle tijde worden verwijderd uit onze databanken.

Alle betalingen via POM gebeuren via erkende dienstverleners voor betalingen. Momenteel is dat Bancontact, Sign2Pay en Maestro One Click Pay. Anderen kunnen worden toegevoegd maar zullen telkens ook een erkenning hebben door de financiële autoriteiten.

Wij beloven plechtig dat onze basisversie altijd gratis zal blijven. Onze inkomsten komen van leveranciers die hun facturen rechtstreeks in POM afleveren en eventuele boodschappen die ze via POM willen delen. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen.

Jouw antwoord niet gevonden? We helpen je graag verder!

Mail naar siska@pom.be.